Logo
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 800 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Pasce a odpudzovače
  3. Prípravky proti škodcom
  4. BROS- hasičák na osy a sršne 300ml

BROS- hasičák na osy a sršne 300ml

Sprej na osy BROS- hasičák na osy a sršne 300ml Sprej proti osám, sršňom, vhodný aj k likvidácii hniezd – v záhradách, na terasách a balkónoch, v podk... celý popis
Dostupnosť
Skladom 7 ks
4,49 €
3,74 €
bez DPH
ks
Číslo produktu:446052002
Kompletné špecifikácie
Sprej na osy BROS- hasičák na osy a sršne 300ml
Sprej proti osám, sršňom, vhodný aj k likvidácii hniezd – v záhradách, na terasách a balkónoch, v podkroví a atď.
Vďaka špeciálnemu prevedeniu je možné aplikáciu vykonať zo vzdialenosti 5 m od hniezda, čo je bezpečné a pohodlné.
Návod na použitie:
Prípravok pred použitím pretrepte. Starostlivo nastriekajte sprej na hniezdo a jeho vchod. Aplikujte po vetre zo vzdialenosti asi 5 m od hniezda skoro ráno alebo večer, keď je hmyz menej aktívny. Hniezdo odstráňte najskôr po 24 hodinách od aplikácie. Produkt kontroluje výskyt ôs a sršňov vracajúcich sa do hniezda aj niekoľko dní po aplikácii.
Bezpečnostné opatrenia:
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.
                               Nebezpečenstvo
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Prvá pomoc:
Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.
Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Výrobok neslúži na hasenie ohňa.
Účinná látka:
praletrín 0,08 g/100 g, permetrín 0,3 g/100 g, piperonyl butoxid/PBO 0,9 g/100 g.
Obsahuje uhľovodíky, C10 - C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické látky a izopropylalkohol
Reg.č.: bio/930/D/19/CCHLP
Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Potrebujete poradiť?

Kde nás nájdete

Záhrada-JM s.r.o.

Labutia 243/18,

010 14 Žilina - Vranie

Osobný odber: Dolná Trnovská, 010 01 Žilina - Trnové

Kontakty
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk